ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : เพลีย ปวดเมื่อยตัว ไอเเห้ง ไข้สูงถึง 39 มีนํ้ามูก มีสิทเป็นโรคอะไรบ้างคะ
Question of ครีม

Center Name : ศูนย์อายุรกรรม
Detail : ก่อนหน้านี้เป็นไข้หวัดใหญ่สายพัน B มาก่อน2อาทิตย์ ละอาทิตย์นี้ก้เป็นเเบบนี้อีกคะ
Answer from Administrator

สวัสดีค่ะคุณครีม

อาการที่ว่าเป็นอาการที่เหมือนการติดเชื้อไวรัสค่ะ ซึ่งอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ (สายพันธ์ุอื่นสามารถติดได้อีกค่ะ เช่นอาจติดสายพันธุ์ A ซึ่งระบาดอยู่เช่นกัน) หรือเป็นไวรัสตัวอื่นเช่นไข้เลือดออกก็ได้นะคะ

แนะนำคุณครีมว่า ถ้าอาการยังคงไม่ดีขึ้นเอง การเข้ามาตรวจและเจาะเลือด (เช่น Complete blood count; CBC และการตรวจเพื่อหาหลักฐานการติดเชื้อไข้เลือดออกถ้าสงสัยเช่น Dengue NS1Ag) หรือตรวจโดยการป้ายน้ำมูกไปตรวจ (nasal swab for influenza) น่าจะจำเป็นค่ะ เมื่อได้พบแพทย์ ตรวจดูอาการจริงๆ ทางแพทย์อาจมีคำแนะนำในการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆอีกที

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดบริการทุกวัน 8.00 - 22.00น. สามารถทำนัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลข 1270 ค่ะ