ศูนย์กุมารเวชกรรม


ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ดูแล ให้คำปรึกษา และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี โดยให้บริการทุกวัน
 

บริการและการรักษา


ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเด็กทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเด็กทั่วไป
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง - ระบบทางเดินอาหารและลำไส้ 
- ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
- ระบบโลหิตวิทยา 
- ระบบต่อมไร้ท่อ 
- ระบบประสาทและสมอง 
- ภูมิแพ้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่เกินกว่าวัย
ให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเด็ก
ตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน

เวลาเปิดให้บริการ

เปิดทุกวัน 7.00 - 20.00