ศูนย์ศัลยกรรม


ศูนย์ศัลยกรรมพระรามเก้า ให้ บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลด้านการผ่าตัดครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ โดยมุ่งเน้นการป้องกัน รักษา รวมทั้งการดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด

บริการและการรักษา


ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมทรวงอก (หัวใจ & ปอด)
ศัลยกรรมหลอดเลือด
ศัลยกรรมระบบประสาท
ศัลยกรรมเด็ก
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

เวลาเปิดให้บริการ

เปิดทุกวัน 7.00 - 20.00