ศูนย์อายุรกรรม


ศูนย์อายุรกรรมพระรามเก้า ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษา ดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังทั้งทางด้านอายุรกรรมทั่วไป และเฉพาะทางอย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้าน โรคไขข้อ , โรคระบบทางเดินอาหารและตับ (เช่น ตับแข็ง ตับอักเสบเฉียบพลัน ตับอักเสบเรื้อรัง โรคลำไส้ใหญ่) , โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม (เช่น เบาหวาน ไธรอยด์) , โรคระบบสมองและระบบประสาท, โรคเลือด , โรคติดเชื้อ ,โรคปอด , โรคระบบทางเดินหายใจ , โรคมะเร็ง , ด้านนิติเวช , เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และ จิตเวช

บริการและการรักษา


โรคทั่วไป
โรคมะเร็ง
โรคเลือด
โรคปอด
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม (เช่น เบาหวาน,ไธรอยด์ )
โรคติดเชื้อ
โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรคระบบสมองและระบบประสาท
โรคความดันโลหิตสูง
ด้านนิติเวช
จิตเวช
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

เวลาเปิดให้บริการ
เปิดทุกวัน 7.00 - 20.00