ศูนย์จักษุ


ศูนย์จักษุโรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการดูแลรักษาโรคที่เกียวกับตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่ซับซ้อน การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ จึงจำเป็นต้องตรวจอย่างละเอียด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผสมกับการเลือกใช้เทคโนโลยีในการตรวจรักษาเพิ่มเติม

บริการ

ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจรักษาทางด้านโรคตาทั่วไป และทำหัตถการ เช่น  

o ตรวจรักษาโรคตาต่างๆ
o ตรวจสายตาในเด็ก
o ตรวจวัดสายตา วัดความดันลูกตาและความโค้งกระจกตา
o วัดเลนส์แก้วตาเทียม
o Yag-Laser  treatment
o Dioad-Laser  treatment
o วัดลานสายตาด้วยเครื่อง Computer
o ถ่ายภาพจอประสาทตาและตรวจความผิดปกติของเส้นเลือดในจอประสาทตา
o ตรวจขั้วประสาทตาและจอประสาทตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

เวลาให้บริการ ::

วันจันทร์ - เสาร์ 8.00 - 20.00
วันอาทิตย์ 8.00 - 16.00