ศูนย์มะเร็งพระรามเก้า


ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการตรวจวินิจฉัย ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยอุปกรณ์ทันสมัยและทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการวิเคราะห์เซลล์มะเร็ง รังสี เคมีบำบัด ดูแลเฝ้าติดตามอาการ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เพื่อได้ผลดียิ่งขึ้น รวมไปถึงไม่ส่งผลกระทบต่อเซลล์ปกติอื่นๆของร่ายกาย

บริการ และการการินิจฉัย

-การตรวจวินิจฉัยมะเร็งด้วยเครื่อง CT scan , MRI และทำอัลตร้าซาวด์
-การตรวจเลือดและตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก หรือช่วยในการติดตามผล
-การส่องกล้องตรวจวินิจฉัย (Endoscopy) เช่น การส่องกล้องตรวจหลอดลมเพื่อตรวจหามะเร็งปอด (Bronchoscopy)
-การตัดเนื้อเยื่อเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการณ์
- ฉายรังสี
- เคมีบำบัด
- ผ่าตัด