ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก


ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก

เป็นที่ชัดเจนว่าโรคเบาหวาน และความผิดปกติของต่อมไร้ท่อต่าง ๆ นั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย ทำให้เราต้องสูญเสียบุคคลที่เรารักจากโรคแทรกซ้อน อย่างเช่น ไตวาย, โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, ติดเชื้อรุนแรงจากแผลเบาหวาน, โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น 

การรักษาให้ได้ผลดีปราศจากโรคแทรกซ้อน จำเป็นต้องมีแผนการรักษาอย่างดี ผู้ป่วยต้องมีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับโรคของตนเอง ต้องรู้จักการทะเลาะกับกิเลศการบริโภคเพื่อให้ตนเองปลอดภัย การมีวินัยในการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ต้องมีทัศนคติที่ดีว่าการเหน็ดเหนื่อยปฏิบัติตน จะมีประโยชน์ช่วยให้รอดพ้นจากโรคแทรกซ้อนได้ เมื่อมีความรู้อย่างดีและมีทัศนคติอย่างดีแล้ว สิ่งที่ยากที่สุด คือ นำทฤษฎีไปปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องวางแผนในการรักษาและควบคุมโรคควบคู่กันไปให้ได้ หากมีความรู้แต่ปฏิบัติไม่ได้ จะไม่สามารถควบคุมโรคได้ดี

และส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ และนักโภชนาการผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อความสุขในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและยืนยาวอย่างมีความสุข ตามคำมั่นสัญญาที่ว่า Healthcare you can trust


การบริการ


• ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
• การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
• ให้บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์คลอดทารกอย่างปลอดภัย และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
• ให้บริการโปรแกรมลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด และโรคหัวใจและหลอดเลือด
• ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อรักษาเท้า
• ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
• ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน)
• ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 15.00 น.