ศูนย์สมองและระบบประสาท


ศูนย์สมองพระรามเก้า ให้บริการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้วยโรคสมองต่างๆ เช่น เส้นเลือดตีบ แตก ตัน ในสมอง เนื่องอกในสมอง สมองเสี่อม การติดเชื้อในสมอง อาการปวดศีรษะ ไมเกรน ฯลฯ โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย
 
บริการและการรักษา
-อายุรกรรมประสาท
- Stroke clinic
- Vertigo clinic
- Neuromuscular clinic
- Facial pulsy
- Myasthenia gravis
- Dementia clinic
- Migraine clinic
- ศัลยศาสตร์ประสาท

เวลาเปิดให้บริการ
Monday 7.00 - 19.00
Tuesday 7.00 - 20.00
Wednesday 8.30 - 16.00
Thursday 7.00 - 19.00
Friday 11.00 - 20.00
Sunday 9.00 - 15.00