ศูนย์กระดูกและข้อ


ศูนย์กระดูกและข้อ


ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ผ่านการอบรมในด้านการรักษาเฉพาะด้าน ทำให้มีแพทย์ครอบคลุมในด้านนี้อย่างครบถ้วน สามารถรักษาและแก้ไขสภาวะเจ็บป่วยที่เกิดจากกระดูก และขข้อ รวมถึงระบบกล้ามเนื้อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาหัวไหล่ติด และข้อเข่า การเปลี่ยข้อเข่าเทียม และการรักษาสภาวะกระดูกสันหลังยุบตัวทับเส้นประสาท

นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูล และคำปรึกษาในขั้นตอนตลอดถึงกระบวนการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้าบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และทำการรักษาโรคกระดูกและข้อ ด้วยวิธีการต่างๆ เฉพาะทางด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน เปิดให้บริการทุกวัน

บริการและการรักษา


- ตรวจประเมินและวินิจฉัยให้การรักษาโรคกระดูกและข้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูก
- ตรวจประเมินวินิจฉัยและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง
- ศัลยกรรมกระดูกทางด้านการส่องกล้องข้อไหล่ ข้อศอก ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า
- ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียมและแก้ไขกระดูกผิดรูป
- ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
- ศัลยกรรมกระดูกทางเวชศาสตร์การกีฬา
- ศัลยกรรมกระดูกทางมือ
- ศัลยกรรมกระดูกทางเท้า
- ศัลยกรรมโรคกระดูกในเด็ก

เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 20.00
เสาร์ - อาทิตย์ 8.00 - 20.00