ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ (X-Ray)


พระรามเก้าอิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการตรวจวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ (Medical Diagnostic Imaging) ด้วยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความถูกต้องและแม่นยำสูง ด้วยระบบภาพอิเล็คทรอนิคทั้งระบบ (Picture Achieving Communication System : PACS) ที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง พระรามเก้าอิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

บริการและการรักษา


General X-Ray เอกซเรย์ทั่วไป
Special X-Ray เป็นการตรวจพิเศษทางรังสีโดยใช้เอกซเรย์ การตรวจจะใช้เวลานานกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา และผู้ป่วยจะต้องเตรียมตัวก่อนการตรวจ เช่น การตรวจดูกระเพาะอาหารโดยการกลืนแป้ง (Upper GI Study), การสวนแป้งเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ (Barium Enema), การตรวจดูระบบทางเดินปัสสาวะ (Intravenous Pyelogram) และอื่นๆ
Mammogram การตรวจเอกซเรย์เต้านม
Ultrasound การตรวจโดยเครื่องคลื่นความถี่สูงอัลตราซาวด์
BMD การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกโดยเครื่อง Dexa
64 Slice CT. Scan เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
MRI 1.5T การตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง
CT Scan 640 Slice
เวลาเปิดให้บริการ

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง