ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู


ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเฉพาะ อาทิเช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วย และผู้มารับบริการ แบบองค์รวมทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และ การฟื้นฟูสภาพ โดยประกอบด้วย 4 หน่วยงาน

การบริการและการรักษา


หน่วยงานกายภาพบำบัด(Rehabilitation Unit)
หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และหลอดเลือด (Cardiovascular Rehabilitation Unit)
หน่วยงานสุขภาพและการกีฬา (Fitness & Sport Clinic)
หน่วยงานกิจกรรมบำบัด(Occupation therapy Unit)

OPENING HOURS

เปิดทุกวัน 8.00 - 20.00