ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช


ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช


การผ่าตัดผ่านทางกล้องสามารถทำเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่จำเป็นต่อการผ่าตัด ทำให้ได้ภาพที่คมชัดเช่นเดียวกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง และมีกำลังขยายของภาพสูงกว่า รวมทั้งมีการพัฒนาเครื่องมือผ่าตัดชนิดต่างๆ เพื่อความสะดวก ประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยในการผ่าตัดชนิดนี้อย่างมาก

การผ่าตัดผ่านกล้องมี 2 ลักษณะ

1. การผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง (Laparoscopic Surgery) เพื่อการวินิจฉัยและเพื่อการรักษา เช่น ตัดมดลูก รังไข่ ท่อนำไข่ เลาะพังผืดในอุ้งเชิงกราน ทำหมัน เป็นต้น

 2. การผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูก (Hysteroscopic Surgery) เพื่อการวินิจฉัยและเพื่อการรักษา เช่น เลาะพังผืด การตัดเนื้องอกหรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เป็นต้น 

บริการและการรักษา
เนื้องอกมดลูก
ถุงน้ำรังไข่, Chocolate Cyst
ทำหมัน
ท้องนอกมดลูก
ปวดท้องน้อยเรื้อรัง
ฯลฯ