ศูนย์วินิจฉัยทารกในครรภ์


ศูนย์วินิจฉัยทารกในครรภ์


การตรวจวินิจฉัยโรค และความผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกน้อยในครรภ์ของคุณ ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับทารกในครรภ์ ศูนย์วินิจฉัยทารกในครรภ์ โรงพยาบาลพระรามเก้ามีความเชี่ยวชาญครบวงจรทางด้านการดูแลครรภ์ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด โดยทีมสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์