ศูนย์สูตินรีเวช


ศูนย์ : สูตินรีเวช
ศูนย์สูตินรีเวชโรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสตรีทุกวัย ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยสาวจนถึงวัยหมดประจำเดือน โดยสูตินรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ ให้บริการคำปรึกษา พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรค เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ด้วยความเข้าใจ ความห่วงใยต่อสุขภาพสตรีทุกคน

เวลาเปิดให้บริการ

เปิดทุกวัน 7.00 - 20.00